Illustrationer till folder om arbetet mot tobakslobbyn